Se encuentra usted aquí

Inicio: 25/07/2014
Fin: 24/04/2015
Convocatoria
Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública 2013
Les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) s'han convertit en un dels elements claus per a les relacions entre els ciutadans, les empreses i les administracions públiques. Aquest projecte pretén elaborar l'estat de la situació en l'ús de les TIC i la seva implementació dins dels diferents ajuntaments de Catalunya. L'objectiu principal se centra en el progrés del e-government als municipis catalans de forma conjunta, compartint així recursos. L'estudi ha de permetre, en primer lloc, mostrar l'evolució de la implementació de les noves tecnologies pel que fa a la relació amb l'Administració per part dels ciutadans i les empreses. En aquest sentit, es fixarà especialment en la creació, el manteniment i l’estat de les planes web així com en l’avenç pel que fa a la implementació de les principals gestions administratives. En segon lloc, l’anàlisi de la situació permetrà posar sobre la taula els aspectes i llocs on cal incidir-hi de forma immediata amb actuacions que permetin millorar el grau d’ implementació i ús de les TIC a l’administració local.