Se encuentra usted aquí

Inicio: 01/01/2014
Fin: 30/04/2017
Convocatoria
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya - Grups Emergents (SGR - GRE 2014)
El grup de recerca ALTER: Crisi, Alteritat i Representació investiga des d’una perspectiva multidisciplinària fenòmens culturals, intel·lectuals, artístics i literaris que tenen lloc en un espai encara perifèric dins el món acadèmic del nostre país com és l’Àsia Oriental. La recerca del grup es realitza en contextos de contacte intercultural per investigar sobre les formes, estructures i mecanismes en què es representa i històricament s’ha representat i autorepresentat l’Altre en un context asiàtic. El grup té un projecte competitiu en marxa ("Interacciones entre España y China en la época contemporánea: 1898-1949", IFNO) i un becari predoctoral. Un col·laborador del grup té un segon projecte "Ningbo merchants in the cold war, 1949-1979", Chiang Ching-Kuo Foundation Postdoctoral Fellowship). Paral•lelament, s’ha iniciat una activitat conjunta que ha produït panels en congressos internacionals i ha obert línies de recerca al Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC).