Se encuentra usted aquí

Inicio: 01/02/2014
Fin: 31/05/2014
Convocatoria
Alfabetització mediàtica en videojocs. Experiències a Europa
L'informe recull les Iniciatives que promouen una alfabetització en videojocs que o (1) fomenta o impulsa l'habilitat per explicar, discutir, descriure, emmarcar, situar, interpretar i posicionar els jocs en el context de la cultura i els mitjans; i / o (2) estimula i promou la creació, l'intercanvi i la participació en el context cultural dels videojocs i la cultura digital.