Se encuentra usted aquí

Inicio: 15/03/2006
Fin: 17/03/2006
Convocatoria
Modalitat B: Ajuts destinats al professorat de les universitats, per a la participació en activitats formatives sobre metodologia ECTS, organitzades fora de Catalunya.