Se encuentra usted aquí

Inicio: 19/06/2006
Fin: 22/06/2006
Convocatoria
Modalitat B: Ajuts destinats al professorat de les universitats, per a la participació en activitats formatives sobre metodologia ECTS, organitzades fora de Catalunya.
Assistència a la trobada internacional per conèixer experiències d'altres universitats nacionals i estrangeres sobre nous mètodes d'aprenentatge aplicables a l'Espai Europeu d'Educació Superior, així com donar difusió de la nostra experiència en aquests temes, en l'àmbit de l'educació superior online. Per tant, la proposta parteix de l'experiència prèvia acumulada pels professors participants així com del Know How desenvolupat per la Universitat Oberta de Catalunya.