Se encuentra usted aquí

Inicio: 14/01/2016
Fin: 30/04/2016
Convocatoria
Ajuts de Beques de mobilitat per a personal docent i investigador universitari 2016, Amics del País
Es tracta d'un ajut a la mobilitat universitària de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País per al curs 2015-2016. La beneficiària és la investigadora Sílvia Majó Vázquez.