Se encuentra usted aquí

Inicio: 11/01/2016
Fin: 31/08/2020
Convocatoria
Ayudas 2013 para contratos Ramón y Cajal, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016
Contractació d’una investigadora sènior que dirigirà la seva pròpia línia de recerca (investigadora Ramón y Cajal) en l’àmbit dels moviments socials, les comunitats en línia, la producción per parells de base comuna, les polítiques públiques i Internet i la política