Se encuentra usted aquí

Inicio: 11/01/2016
Fin: 31/08/2020
Convocatoria
Ayudas 2013 para contratos Ramón y Cajal, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016
Ajut a la contractació de la investigadora Mayo Fuster Morell per un periode de cinc anys en el marc de la convocatòria Ramón y Cajal per dirigir la seva pròpia línia de recerca en l'àmbit dels moviments socials, les comunitats en línia, la producció per parells de base comuna, les polítiques públiques i Internet i la política.