Se encuentra usted aquí

Inicio: 12/09/2008
Fin: 31/12/2009
Convocatoria
Adaptar un gestor de continguts de software lliure a les necessitats estàndards de museus petits i mitjans
Col·laboració entre les dues parts signants per tal d'adaptar un gestor de continguts de software lliure a les necessitats estàndards de museus petits i mitjans, i també a les associacions i amics dels museus, amb l'objectiu que aquets centres i entitats del sector del patrimoni puguin disposar d'una web autogestionable que els permeti incrementar i posar al dia la seva presència a Internet. Aquesta web hauria de comptar amb espais dinàmics i participatius. L'objecte del conveni consisteix també en adaptar una eina web (tipus groupware) que faciliti el treball cooperatiu, l'intercanvi de coneixement, l'interdisciplinarietat i el treball en grup en l'àmbit del patrimoni: en el camp de la museologia, de la restauració, de l'arqueologia, entre d'altres.