Se encuentra usted aquí

Inicio: 14/09/2016
Fin: 30/09/2016
Convocatoria
Adaptació de l'Ordenança-tipus de Transparència i Administració electrònica a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
Prestació de serveis per "Consorci Localret" amb l'objectiu de l'Adaptació de l'ordenança-tipus de Transparència i Administració electrònica a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú i a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.