Se encuentra usted aquí

Inicio: 20/01/2009
Fin: 08/02/2010
Convocatoria
Subvencions destinades a donar suport a projectes de sensibilització, educació, formació, capacitació i recerca en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament impulsats per determinats agents universitaris dins l'exercici 2008 (ACCD U2008)
Es tracte de la realització d'un curs on-line "Especialista en Cooperació Descentralitzada entre la Unió Europea i Amèrica Llatina" ofert gratuïtament i adreçat preferentment a tècnics i electes de les administracions locals i regionals de les dues regions que treballen en cooperació descentralitzada o es plantegen iniciar una pràctica en aquest àmbit. Per fer front a la manca de capacitat institucional dels governs locals i regionals d'Europa i d'Amèrica Llatina per dur a terme accions de cooperació descentralitzada sota els principis de cooperació horitzontal, intercanvi i aprenentatge mutu entre homòlegs, el Campus per la Pau i la Solidaritat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb el suport tècnic de l'Observatori de Cooperació Descentralitzada UE-AL (OCD) ve realitzant des de l'any 2006 una formació virtual a cavall entre les relacions internacionals i la cooperació, que s'entén estretament vinculada al desenvolupament i a la governabilitat local, tant a Amèrica Llatina com a Europa.