Se encuentra usted aquí

Inicio: 01/06/2006
Fin: 30/06/2008
Convocatoria
Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes per a l'any 2006 (MQD)
La finalitat del projecte consisteix en el disseny d'unes activitats d'autoavaluació enfocades per competències, mitjançant les quals els estudiants puguin anar desenvolupant i perfeccionant les diferents competències de les assignatures que conformen l'àrea de Fiscalitat de la Llicenciatura en Dret, així com també podran ser utilitzades a la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i a la Diplomatura de Ciències Empresarials. Així mateix, aquestes activitats d'autoavaluació enfocades per competències donaran pautes i serviran d'orientació dels propis estudiants a l'hora de resoldre les activitats d'avaluació de cadascuna de les assignatures. En conseqüència, aquest material servirà de complement i suport al material docent i recursos de les assignatures i de les activitats d'avaluació.