Se encuentra usted aquí

Inicio: 01/10/2002
Fin: 01/10/2004
Convocatoria
European cooperation projects for the training of school education staff
Aquest projecte vol esdevenir una eina per a aprendre els usos educatius que pot tenir Internet per a les escoles, de manera que les diferents preguntes que professors, alumnes i pares i mares es puguin fer entorn de l'ús d'aquest mitjà les puguin respondre mitjançant el resultat d'aquest projecte. Un altre objectiu a què es vol arribar és el fet que un cop s'entengui la utilitat del mitjà s'aprenguin a gestionar els espais virtuals que es creïn al voltant de la comunitat educativa, perquè a la fi es converteixi en una eina dinàmica amb finalitats educatives i compartides per tothom. El projecte ajudarà a dissenyar i gestionar les pàgines web de centres educatius de primària, creades per docents, estudiants i altres agents escolars, incloent-hi totes aquelles funcionalitats encaminades a la informació, la comunicació i el treball en equip entre tots els membres de la comunitat educativa.