Se encuentra usted aquí

Inicio: 01/11/2003
Fin: 30/03/2004
Organització del Semnari Internacional dela Cátedra UNESCO d'e-learning "Liderar la universitat en la societat del coneixement"