You are here

Start date: 01/03/2018
End date: 28/02/2019
Announcement
Ajuts destinats a universitats i centres de recerca per a la contractació de personal investigador novell per l'any 2018 (FI)
Concepcions sobre l'envelliment: una aproximació socio-material des del disseny d'innovacions socials i tecnològiques per a les persones grans