You are here

Start date: 03/07/2017
End date: 31/12/2017
Announcement
Explotació i Anàlisi de les dades de l'Enquesta a la Joventut 2017. Temàtica: "Oci i cultura"
L'objecte és la realització de l'explotació i anàlisis de les dades de l'Enquesta a la Joventut 2017 referents a la temàtica "territori" i "Mobilitat geogràfica" i la redacció de dos documents exposant-ne els resultats, així com fer la difusió d'aquests resultats.