You are here

Start date: 15/01/2015
End date: 31/03/2016
Announcement
Convocatòria de projectes d’innovació APLICA 2015
ASPA és una aula configurada com un Site Professional Ad-hoc per desenvolupar un Projecte d’Aplicació Pràctica real en un entorn d’e-Learning.