You are here

Start date: 01/01/2011
End date: 30/06/2014
Announcement
Programa de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (Proy IFNO 2010)
El transport està íntimament lligat al desenvolupament econòmic i constitueix una font important d¿externalitats, les quals poden dificultar el desenvolupament d¿una economia sostenible i respectuosa amb el medi ambient. En el cas del transport per carretera, les PIMES difícilment disposen dels recursos econòmics i humans necessaris per a optimitzar rutes, així com accés a tecnologies que els ajudarien a millorar el seu nivell de productivitat i a reduir costos. El preu de les llicències així com els costos d¿assessorament i de formació necessaris per l¿ús d¿eines genèriques d¿optimització de rutes queden fora del seu abast. La missió principal d¿aquest projecte és donar resposta a la problemàtica descrita mitjançant el desenvolupament de metodologies, algoritmes d¿optimització i software de codi obert que ajudin a les empreses del sector a realitzar una gestió sostenible, eficient i respectuosa amb el medi ambient, de les seves flotes de transport, especialment en escenaris realistes caracteritzats per diferents nivells d¿incertesa.