You are here

Start date: 01/01/2014
End date: 30/04/2017
Announcement
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya - Grups Consolidats (SGR - GRC 2014)
El grup de recerca té com a objectiu analitzar els problemes jurídics derivats de la implantació de la tecnologia digital i internet en el dret de la propietat intel·lectual i industrial, les dades de caràcter personal, la privacitat i els drets d'imatge, la protecció dels consumidors i usuaris en el comerç electrònic, la responsabilitat dels proveïdors de serveis a internet, la resolució de conflictes online i les noves formes de delinqüència d'aquests drets, tot en un context de globalització normativa.