You are here

Start date: 15/03/2006
End date: 17/03/2006
Announcement
Modalitat B: Ajuts destinats al professorat de les universitats, per a la participació en activitats formatives sobre metodologia ECTS, organitzades fora de Catalunya.