You are here

Start date: 01/01/2013
End date: 31/12/2013
Announcement
Convocatòria d'ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA 2013)
Elaboració de proves interuniversitàries per a l'acreditació dels nivells adequats de coneixements lingüístics de terceres llengües