Esteu aquí

Contacte
Open Evidence
info@open-evidence.com
Mercat
Open Evidence s’adreça al sector públic i privat d’àmbit internacional. Entre els seus clients hi ha organismes com la Comissió Europea; entitats sense ànim de lucre, com la Fundació Jaume Bofill, i institucions públiques, com el Departament de Desenvolupament i Cohesió Econòmica (Ministeri de Foment, Itàlia).

Els professionals d’Open Evidence són professors, investigadors i consultors amb més de vint anys d’experiència en la recerca aplicada i la consultoria.

Els trets diferenciadors de la seva activitat són:
- Metodologies i dissenys presentats i compartits en obert: el disseny de recerca i les metodologies aplicades per l’empresa són sempre transparents, verificables i compartides en obert amb els seus clients i amb la comunitat d’investigadors i professionals mitjançant processos de consulta i de validació.
- Caixes negres obertes: Open Evidence obre les «caixes negres» de models empírics complexos i de tècniques sofisticades d’econometria i d’estadística per a garantir que els resultats de les seves anàlisis de dades i les seves simulacions de modelització són fàcils de fer servir i d’entendre.
- Oberts a la innovació i el compromís de les parts interessades: l’enfocament no és mai tecnocràtic ni vertical, sinó que mira d’incloure perspectives i coneixements de totes les parts interessades, per mitjà de processos de consulta i de compromís col·laboratiu oberts i en línia.

Destaquen projectes en els àmbits següents:
Projectes de neuroeconomia/neuromàrqueting:

 • Estudi sobre jocs d’apostes en línia i mesures adequades per a la protecció dels consumidors d’aquests serveis.
 • Avaluació d’opcions d’etiquetatge de vehicles pel que fa al CO2 i a la informació per al consumidor.
 • Estudi de l’etiquetatge i l’empaquetament del tabac.
 • Estudi de l’impacte del màrqueting en mitjans socials, jocs en línia i aplicacions mòbils sobre la conducta infantil.

Projectes de salut electrònica:

 • Desplegament de benchmarking sobre salut electrònica entre metges de primària.
 • Atenció integrada a regions europees.
 • Estudi d’indicadors d’innovació i de cost-efectivitat en salut electrònica.

Innovació Oberta:

 • Innovació Oberta de la Fundació Jaume Bofill.
 • Suport especialitzat en l’avaluació de la Iniciativa Kublai.

Economia del coneixement - dades massives (big data):

 • Mercat de dades europeu.
 • Estudi sobre l’ús de tecnologies socials en petites i mitjanes empreses.

 

Galeria Multimèdia