Esteu aquí

Contacte
transfer_ari@uoc.edu

Smart Logistics aplica la tecnologia simheuristics, una família d’algorismes híbrids que combinen la simulació amb tècniques metaheurístiques, per tal de resoldre eficientment problemes complexos en la presa de decisions en condicions d’incertesa.

Amb la integració de la gran capacitat d’optimització d’algorismes metaheurístics i la flexibilitat de simulació s’aconsegueix una metodologia molt potent, flexible i relativament fàcil d’implementar que, després d’una sintonització correcta, pot generar solucions pseudoòptimes per a aplicacions de la vida real i per a problemes de gran escala en escenaris d’incertesa.

El tipus d’algorismes generats amb aquesta tecnologia és especialment adequat per a les petites i mitjanes empreses (PIME), que no es poden permetre tenir un departament per a gestionar la presa de decisions en la logística i el transport, proporcionant-los una eina poderosa per a ser més competitius en el mercat.

En el camp de les ciutats intel·ligents, la tecnologia seria adient per a totes les empreses que proporcionen serveis d’operacions i manteniment, de transport, etc., als municipis.

 

L’aplicació de la tecnologia permet obtenir solucions que proporcionin:

  • una reducció dels temps de procés i, en conseqüència, 
  • una reducció de costos.

En l’àmbit específic de les ciutats intel·ligents, l’optimització també implica:

  • una reducció de la despesa pública (redistribuint l’estalvi en altres partides del pressupost municipal),
  • una millora ambiental (contaminació atmosfèrica, acústica, etc.),
  • una millora en la gestió dels espais (aparcaments, etc.),
  • una reducció del trànsit, etc.

 

Aquesta tecnologia es pot aplicar a qualsevol indústria on hi hagi una necessitat d’optimització de processos amb la finalitat d’obtenir una reducció de costos (monetaris, ambientals, etc.). Exemples d’àrees en les quals es pot implementar són: logística, transport, producció, finances, telecomunicacions, mobilitat i ciutats intel·ligents (smart cities).

Centrant-nos en l’àmbit de les ciutats intel·ligents, Smart Logistics pot aplicar-se a la gestió de la recollida de residus sòlids urbans. La tecnologia, combinada amb diferents dispositius de traçabilitat i de mesurament, permet desenvolupar un enfocament dinàmic de la recollida de residus. Tenir informació en temps real sobre els nivells de reposició dels contenidors es pot utilitzar per a optimitzar la planificació de gestió de residus i, per tant, millorar els temps de càrrega i descàrrega, amb la consegüent traducció en una reducció dels costos associats, de l’impacte ambiental, dels nivells de trànsit, etc.

Altres àrees que es poden beneficiar de la tecnologia, dins de l’àmbit de les ciutats intel·ligents són: la planificació de la mobilitat urbana, la gestió dinàmica del trànsit, la planificació del transport públic, les dinàmiques en gestió d’aparcaments, etc.

 

Col·laboració amb SMATSA per a l’optimització de les rutes dels camions de recollida de deixalles 

Galeria Multimèdia