Esteu aquí

El paper estratègic del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la seva incorporació creixent en els diversos sectors de l’economia han fet augmentar l’aplicabilitat i les activitats al voltant d’aquestes tecnologies. 

En particular, la seguretat informàtica s’ha convertit en una de les principals preocupacions de les organitzacions: els actius que cal protegir i les vulnerabilitats augmenten i els ciberatacs són més freqüents i complexos, i poden arribar a tenir conseqüències devastadores, com la revelació d’informació confidencial o la usurpació financera.

D’altra banda, l’aplicació de les TIC a la gestió de les ciutats planteja oportunitats per a trobar solucions innovadores als reptes i els problemes actuals: gestió de les infraestructures i les comunicacions, gestió de residus, l’energia o la provisió de béns i serveis públics (educació, salut, seguretat, transport, etc.). A més, l’ús de les TIC a les ciutats planteja diversos reptes més enllà del seu component estrictament tècnic: la tecnologia i l’ús de dades massives obren noves oportunitats de gestió i participació, però també obren nous espais que requereixen regulació i reglamentació.