Esteu aquí

La convergència entre la ràpida expansió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la revolució a l'atenció de la salut ha impulsat el ressorgiment de la salut electrònica (e-salut), que es compromet a proporcionar solucions als reptes que els canvis socioeconòmics plantegen als sistemes sanitaris actuals: demanda d'atenció sanitària, envelliment de la població, augment de la mobilitat dels ciutadans, necessitat de gestionar grans quantitats d'informació, competitivitat global i provisió d'una millor atenció sanitària.

Les TIC ens proporcionen el context adequat per a crear i compartir recursos quan i on sigui necessari, i donen l'oportunitat de treballar col·laborativament en xarxa, de compartir i difondre bones pràctiques, de crear coneixement mitjançant les accions i les reaccions dels seus membres, i de introduir la telemedicina en les organitzacions de salut.