Esteu aquí

Actualment la societat del coneixement se centra en l’anàlisi de les transformacions en l’era digital dels objectes d’estudi de l’economia, l’empresa i les ciències socials. Entenem per societat del coneixement o de la informació l’estadi evolutiu actual de la societat en què la utilització generalitzada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la producció i l’intercanvi d’informació i coneixement determina l’evolució i la transformació de la vida social, política i econòmica.

La magnitud de la transformació és tan gran que la col·laboració entre la comunitat acadèmica i els agents socials, les empreses i les organitzacions és indispensable per a superar els reptes i les oportunitats en benefici del conjunt de la societat.