Esteu aquí

La cultura i el turisme digitals han experimentat un creixement notable a causa del nou paper que tenen en una societat global. La generalització de les TIC en aquests àmbits —amb una incidència notable en les maneres de crear, produir, difondre i consumir cultura i turisme—, ens ha portat a l’aparició de noves formes d’expressió, noves tècniques i nous enfocaments creatius. Això ha comportat canvis en aquests sectors i en els nous usos de les TIC en la gestió dels serveis, des de l’organització interna de les institucions mateixes fins a les propostes de nous projectes i programes culturals i turístics.

És necessari, per tant, liderar, adoptar i emprendre processos d’innovació i de canvi en el sector turístic i cultural mitjançant l’aplicació de coneixements avançats en l’ús especialitzat de les TIC i una perspectiva d’inclusió i governança en el desenvolupament i la gestió d’aquests sectors.