Esteu aquí

L’aprenentatge virtual o e-learning vol treure el màxim profit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la seva aplicació en l’educació i la formació.

Aquesta tipologia d’ensenyament basada en la xarxa cada cop està més present en l’àmbit educatiu, ja que permet organitzar la formació de manera més fàcil i flexible, facilita la conciliació de l’educació amb altres responsabilitats laborals o socials, i impulsa una interacció entre els actors dels processos d’ensenyament i aprenentatge molt més gran que el de l’educació a distància convencional.