Esteu aquí

Resultats

  • HERNÀNDEZ, E; ARMAYONES, M; BOIXADÓS, M; POUSADA, M; GUILLAMON, N; GÓMEZ, B. (2009). Salut i Xarxa. BARCELONA: Eureca media. ISBN: 978-84-691-9076-0.
  • HERNÀNDEZ, E; ARMAYONES, M; BOIXADÓS, M; GUILLAMON, N; POUSADA, M; GÓMEZ, B. (2009). Salud y Red. BARCELONA: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-820-2.
  • BOIXADÓS, M; PORTELL, M; VIVES, J. (2009). Mètodes d'investigació quantitativa: episodi 0. BARCELONA: Edicions Bellaterra. ISBN: 978-84-6918-7197.
  • MAS, R.F; HERNÀNDEZ, E; ESTAÚN, S; CLADELLAS, R.. (2008). "Adolescents' future time perspectives and self-efficacy". International Journal of Psychology. 43 (3-4), pàg. 333 - 333. ISSN: 0020-7594. DOI. 10.1080/00207594.2008.10108484
  • HERNÀNDEZ, E. (2008). "Introducción". Psicología del desarrollo I.. BARCELONA: Universitat Oberta de Catalunya, pàg. 1 - 26.
  • BAEZA, J.C; BALAGUER, G; BELCHI, I; CORONAS, M.; GUILLAMON, N. (2008). Higiene y prevención de la Ansiedad.. MADRID: Diaz de Santos. ISBN: 978-84-7978-850-6.
  • HERNÀNDEZ, E; GÓMEZ, B. (2007). "Una aproximación a la intervención en salud en la Red". UOC Papers: Revista sobre la Societat del Coneixement. (4), pàg. 1 - 6. ISSN: 1885-1541.
  • ARMAYONES, M; GUILLAMON, N. (2007). "Experiencias de intervención en línea con diseño híbrido". UOC Papers: Revista sobre la Societat del Coneixement. (4), pàg. 21 - 23. ISSN: 1885-1541.
  • POUSADA, M; VALIENTE, L; BOIXADÓS, M. (2007). "Intervención en salud en la Red: estado de la cuestión y perspectivas de futuro". UOC Papers: Revista sobre la Societat del Coneixement. (4), pàg. 68 - 73. ISSN: 1885-1541.
  • ROJAS, J; PELLICER, I; SANTORO, V; VIVAS, J. (2007). "@City: Barcelona's tecnological reedings [@City: lecturas tecnológicas de Barcelona]". Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigacion Social. (11), pàg. 114 - 131. ISSN: 1578-8946. DOI. 10.5565/rev/athenead/v0n11.384