Esteu aquí

Resultats

  • BORGE, R; DELGADO, A.M. (2006). "Los exámenes virtuales: instrumentos eficaces para la evaluación de las competencias". A: BATLLE, A.; BORGE, R. Enseñar Derecho en la red. Un paso adelante en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. BARCELONA: Editorial Bosch, pàg. 55 - 65. ISBN: 84-7698-765-X.
  • BORGE, R. (2006). "An Explanatory Approach to the Political Uses of ICT Initiatives for Participation: Institutions, Context, and Characteristics of the Actors". A: ACEVEDO, M; EQUIZA, F.; GASCÓ, M. Information Communication Technologies and Human Development: Opportunities and Challenges. Hershey, PA: Idea Group Press, pàg. 293 - 312. ISBN: 1-59904-058-1.
  • BORGE, R. (2006). "La participació ciutadana en l'àmbit de la salut: rellevància i mètodes". Actes del II Congrés Català de Gestió Pública. BARCELONA: Associació Catalana de Gestió Pública, pàg. 166 - 177. ISBN: 978-84-393-7898-3.
  • BARREDA, M; BORGE, R; WYNANTS, S. (2006). "Epílogo. Un balance de la democracia española". La democracia española: realidades y desafíos. Análisis del sistema político español. BARCELONA: Editorial UOC, pàg. 289 - 301. ISBN: 84-9788-510-4.
  • BORGE, R; CUADROS, D. (2006). "La organización de intereses políticos". A: BARREDA, M; BORGE, R. La democracia española: realidades y desafíos. Análisis del sistema político español. BARCELONA: Editorial UOC, pàg. 135 - 200. ISBN: 84-9788-510-4.
  • BARREDA, M; BORGE, R. (2006). La democracia española: realidades y desafíos. Análisis del sistema político español. BARCELONA: Editorial UOC. ISBN: 84-9788-510-4.
  • BATLLE, A; BORGE, R; CARDENAL, A.S; CERRILLO, A; DELGADO, A.M; FABRA, P; FERNÁNDEZ, R; GARCIA, J; PADRÓ-SOLANET, A; PEGUERA, M; PEÑA, I; SALOMÓN, L; SÁNCHEZ, V.M; VILASAU, M; XALABARDER, R. (2006). Ensenyar dret a la UOC: un pas endavant en la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Editorial UOC. ISBN: 84-9788-540-6.
  • BORGE, R. (2005). "La participació electrònica: estat de la qüestió i aproximació a la seva classificació.". IDP. Revista de Internet, derecho y política. pàg. 1 - 14. ISSN: 1699-8154.
  • BORGE, R. (2005). "Ressenya crítica del llibre "Bowling Together: Online Public Engagement in Policy Deliberation" de S. Coleman y J. Gotze.". UOC Papers: Revista sobre la Societat del Coneixement. (1), ISSN: 1885-1541.
  • BORGE, R; FERRER, M.. (2005). Tècniques d'Investigació en Ciència Política II: etapes, dades, mètodes, tècniques i anàlisi. EdiUOC Editorial UOC.