Esteu aquí

Contacte:
transfer_ari@uoc.edu
Mercat Objectiu
Care Respite és un sistema dissenyat per al sector de la salut. Es tracta d’una tecnologia idònia per a persones i institucions que dediquin la seva activitat a la cura de persones dependents.
Possibles aplicacions
El sistema patentat Care Respite ofereix als cuidadors de persones en situació de dependència una millora en la distribució del seu temps d’atenció. Aquest sistema permet optimitzar el temps, ja que els cuidadors poden realitzar altres tasques amb la tranquil·litat de poder verificar la situació de la persona dependent en qualsevol moment i a distància. A més, saben que rebran un avís en cas que es produeixi una situació de perill. Per tant, utilitzant Care Respite s’optimitza el temps de dedicació i es garanteix que la persona dependent estarà permanentment atesa.

Aquesta invenció ofereix una alternativa a l’estat de la qüestió anterior, amb l’objectiu de proporcionar un mètode i un sistema per fer el monitoratge remot d’un usuari. A més, és capaç de treballar amb usuaris no identificats i, per tant, no té la necessitat d’utilitzar les dades històriques dels usuaris.
Aquesta invenció fa referència a tres elements:

  • un mètode implementat per ordinador per al monitoratge remot d’un usuari,
  • un sistema per a implementar el mètode, 
  • un programa d’ordinador per a implementar els passos de processament del mètode.

El mètode inclou: (1) adquirir dades d’usuari multimodals relacionades amb un usuari supervisat utilitzant una càmera de profunditat en una zona de vigilància local; (2) analitzar, per mitjans de processament, les dades per a identificar un estat de l’usuari (caminant, assegut, dret, ajagut, mirant la TV, dormint o a terra); i (3) presentar l’estat i la informació que tingui associada en un mitjà informàtic remot, com ara un telèfon intel·ligent o una tauleta.
El mètode duu a terme els passos següents:

  • i) Detecta l’usuari supervisat.
  • ii) Duu a terme el reconeixement de l’usuari.
  • iii) Detecta les articulacions de l’esquelet de l’usuari.
  • iv) Realitza, amb els mitjans de processament esmentats, la identificació de l’estat de l’usuari analitzant, almenys, les articulacions de l’esquelet detectades al pas iii) juntament amb el moviment i la geometria 3D.

Aquests mitjans de processament s’implementen en un mitjà informàtic local connectat a una càmera de profunditat. La detecció es duu a terme utilitzant dades d’imatges en color i informació de profunditat. 
Els mitjans informàtics remots estan adaptats per a establir una comunicació bidireccional amb el mitjà informàtic local, la qual cosa permet que una persona autoritzada pugui controlar, configurar i actualitzar les opcions de funcionament del mitjà informàtic local. El telèfon intel·ligent o la tauleta han de tenir instal·lada una aplicació de programari per poder dur a terme el control i la configuració autoritzats. L’aplicació també permet posar avisos i veure l’usuari en una pantalla del dispositiu.
Un altre element de la invenció és un programa informàtic que inclou instruccions de codi que, quan s’executen en un ordinador, implementen tots els passos del mètode del primer element de la invenció, llevat dels d’adquisició de dades d’usuari multimodals.