Esteu aquí

Contacte:
utc_osrt@uoc.edu
Mercat Objectiu
La tecnologia per enviar i rebre dades de màquina a màquina en una xarxa sense fil s’aplica al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, concretament els llicenciataris potencials serien empreses que treballin en xarxes de comunicació de màquina a màquina sense fil.
Possibles aplicacions
Hi ha nombrosos exemples d’aplicació d’aquesta tecnologia. En l’àmbit de les ciutats intel·ligents (smart cities), es podria aplicar al mesurament de paràmetres físics que permetin prendre decisions de gestió. Un exemple podria ser el cas dels serveis públics (llum, gas o aigua).

Les xarxes de comunicació de màquina a màquina (M2M) permeten la gestió remota d’una multitud de nodes distribuïts amb capacitats de detecció o accionament. Aquestes xarxes necessiten un protocol de control d’accés al medi (MAC) que sigui capaç de treballar tant en un escenari de comunicació de càrrega baixa com en una situació en què un gran nombre de nodes intenten accedir al medi de manera simultània d’acord amb la petició de passarel·la. 


A més, el protocol MAC ha d’abordar els problemes que sorgeixen pel fet de permetre un nombre dinàmic de nodes a la xarxa M2M, ha d’aguantar i reduir la interferència de les bandes ISM, i ha de minimitzar els consums energètics derivats de les transmissions i recepcions de dades.
La tecnologia que s’ofereix descriu un protocol MAC d’accés híbrid per a xarxes M2M sense fil que permet la comunicació entre nodes alhora que minimitza la probabilitat de col·lisió de paquets. 
Aquest protocol és capaç de gestionar una gran quantitat de nodes, tant en comunicacions de tramesa automàtica com de tramesa induïda. A fi d’evitar col·lisions quan s’envien transmissions de dades, els nodes sol·liciten accés al medi amb paquets de sol·licitud d’accés i reben resposta de la passarel·la que informa si aquests paquets de sol·licitud d’accés s’han rebut correctament o si hi ha hagut una col·lisió. Les sol·licituds de nodes s’organitzen en un sistema de cues distribuïdes amb resolucions de col·lisions entre cues i transmissions de dades separades. També s’ha implementat un salt de freqüència per a reduir les interferències de les xarxes adjacents.
Aquesta invenció ofereix nombrosos avantatges:

  • Redueix el nombre de col·lisions.
  • Proporciona una detecció de col·lisions millorada.
  • Redueix el consum energètic als nodes.
  • Millora la robustesa davant interferències a les bandes ISM.

Galeria Multimèdia