Esteu aquí

Contacte
Bautista Pérez, Guillermo
El grup de recerca Smart Classroom Project sorgeix de la necessitat de repensar els espais d'aprenentatge necessaris per implantar les noves metodologies educatives, millorar les experiències d'aprenentatge i oferir benestar físic i emocional a tothom que les faci servir. Smart Classroom Project vol donar resposta, des de la investigació científica i a partir de processos participatius de la comunitat educativa, a com han de ser aquests canvis. L'equip de recerca enfoca l'activitat des d'una dimensió triple del disseny de l'espai d'aprenentatge:
 
Ambiental: centrada en l'alumnat i l'equip docent (benestar i aprenentatge).
Pedagògica: centrada en els principis d'aprenentatge basats en la recerca científica.
Digital: centrada en l'aprenentatge i la presència sostenible i "invisible" dels recursos tecnològics.


Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis