Esteu aquí

En situacions excepcionals que impedeixen el normal funcionament de les institucions i centres educatius presencials -com ha estat el cas de la crisi de la COVID19-, aquests poden veure's obligats a haver d'adaptar ràpidament l'activitat pedagògica a un entorn virtual. És el que es coneix com a docència no presencial d'emergència (Emergency Remote Teaching en anglès).

Amb una resposta àgil i basada en estratègies flexibles, es facilita l'activitat docent de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies.  L'objectiu és garantir, en la mesura possible, l'aprenentatge de l'estudiantat en situacions imprevistes de caràcter temporal.

En una situació excepcional com la que estem vivint a nivell global, hem creat la plataforma Docència no presencial d'emergència, en la què oferim la nostra experiència i coneixement per a que el professorat pugui adaptar-se, en la mesura del possible, a un ensenyament no presencial d’emergència. Es tracta d‘una plataforma virtual per ajudar al professorat en aquesta tasca mitjançant estratègies i recursos breus, amb un enfocament pràctic i interactiu, per a poder  continuar impartint classes en aquesta situació d'emergència aplicant les bases dels millors models d'ensenyament en línia.

Els recursos s’ofereixen a partir de webinars d’una hora impartits en línia per professorat de la UOC sobre temes d’interès per a l’ensenyament en línia.  Impartits en temps real, amb data i horari específic : ponent i assistents es connecten alhora a una plataforma virtual , podent compartir dubtes i consultes en temps real a través d’un xat disponible per als participants. 

La plataforma dona resposta a aspectes  com els següents:

  • Què cal tenir en compte abans de començar a impartir la teva docència en remot?
  • Com dissenyar les classes?
  • Com interaccionar i motivar l'estudiantat en el procés d'aprenentatge en remot?
  • Com interacciono i motivo l'estudiantat?
  • Com avaluar l'estudiantat?
  • Com ensenyo en línia segons els àmbits curriculars?

 

 

Professorat d'educació secundària, professional i superior que necessiti una interacció i una formació pràctiques i fonamentades que permetin una resposta a aquesta situació d'emergència, aplicant estratègies de docència en remot, a distància i virtual.

Aquest tipus de mesures d'emergència són diferents de l'e-learning o educació en línia, com el de la UOC, que és fruit d'anys d'experiència, recerca i innovació constant del nostre model pedagògic, ideat i dissenyat des d'un entorn virtual. L'e-learning és una modalitat d'ensenyament que aprofita al màxim l'entorn virtual i les noves tecnologies en el procés d'aprenentatge.

Conscients de la urgència de la situació, des de la UOC hem engegat aquesta iniciativa per compartir amb el professorat d'educació secundària, professional i superior que ho necessiti una interacció i una formació pràctiques i fonamentades que permetin una resposta a aquesta situació d'emergència aplicant estratègies de docència en remot, a distància i virtual.

Aquesta formació ha estat dissenyada pel nostre professorat dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació en col·laboració amb la resta d'Estudis de la UOC. Som ben conscients que l'objectiu no és virtualitzar totes les assignatures de manera permanent sinó oferir solucions per a aquests moments complexos.

La proposta que volem compartir ofereix una formació curta que permet una resposta més immediata, però també una formació de més llarga durada amb la qual podràs aprofundir en l'ensenyament en línia.

Què cal tenir en compte abans de començar a impartir la teva docència?

La situació d'emergència actual ha fet que una àmplia majoria del professorat hagi d'adaptar-se a una docència en remot mentre duren les instruccions de tancament d'escoles, instituts i universitats i de confinament a casa. Què has de tenir en compte abans de començar a impartir la teva docència d'aquesta manera?

Com dissenyar les classes?

El disseny de cursos en remot requereix planificació i creativitat per dissenyar activitats en línia i convertir les tecnologies en les nostres aliades en el procés d'aprenentatge. Quines metodologies guien el disseny de les activitats d'aprenentatge? Quines estratègies i recursos poden servir-te d'ajuda?

Com pots acompanyar i motivar els teus estudiants en el procés d'aprenentatge en remot?

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) faciliten els processos de col·laboració en xarxa entre professorat i estudiants amb opcions gairebé infinites. No obstant això, la interacció mitjançada per la tecnologia representa reptes en la relació amb l'estudiantat

Com avaluar l'estudiantat?

L'avaluació és una pràctica necessària que ens ajuda a saber si l'estudiantat està adquirint els coneixements necessaris en el seu procés d'aprenentatge. El seguiment i l'avaluació a distància generen dubtes que intentarem aclarir en aquest apartat responent a la pregunta.

Com ensenyo en línia segons quins àmbits curriculars?

Es pot ensenyar matemàtiques en línia? I fer pràctiques en un laboratori de manera totalment virtual? Oferirem pistes i estratègies perquè puguis treballar els diferents àmbits curriculars en un entorn en línia.