Esteu aquí

Inici: 01/07/2019
Fi: 15/12/2019
Convocatòria
Com respon el sistema de justícia penal a les necessitats de les víctimes de violència de gènere?: percepció dels professionals i de les víctimes
L’objectiu general de l’estudi és avaluar de quina manera el sistema de justícia penal està donant resposta a les necessitats de les víctimes de violència de gènere. Els objectius específics són: 1. Conèixer quina és la percepció que tenen els principals actors del sistema de justícia penal de les víctimes de violència de gènere i de les seves necessitats i els seus drets. 2. Avaluar en quina mesura la percepció dels jutges, fiscals i altres operadors està determinada pel seu perfil professional, per la seva experiència, per visions estereotipades basades en patrons culturals o concepcions pròpies del seu entorn professional o de caràcter social. 3. Analitzar com perceben els professionals les dificultats que han de superar les víctimes en les diverses fases del procés judicial, des de la denúncia fins a la fase del judici i de l’execució de la sentència. 4. Detectar les dificultats que troben els professionals en els processos per violència de gènere per donar una resposta adequada als drets i a les necessitats de les víctimes. 5. Conèixer l’experiència de les víctimes de violència de gènere que han tingut contacte amb l’Administració de justícia, en l’àmbit penal i la seva visió respecte a com aquesta dóna resposta a les seves necessitats i els seus drets 6. Avaluar la percepció de les víctimes sobre el tracte que reben per part dels diversos professionals amb què tenen contacte en el sistema de justícia penal.