Esteu aquí

Inici: 01/05/2017
Fi: 31/12/2017
Convocatòria
Assessorament jurídic Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Col.laborar amb la FBG per assessorar al CAC a fer un estudi i elaboració d'un projecte d'adequació de l'Estatut Orgànic i de Funcionament a la nova legislació de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic.