Esteu aquí

Contacte
Ornellas Rios da Silva, Adriana

Les línies de recerca del grup eTIC se centren en:

  1. Les implicacions socials, culturals i educatives de les TIC i els nous alfabetismes.
  2. L’educació CTEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques; STEM en la sigla en anglès) per a la promoció de la inclusió i l’equitat de gènere en la societat de la informació.
  3. La funció de la recerca universitària en el desenvolupament d’una societat global justa i sostenible.


Mitjançant aquestes línies el grup busca contribuir des de la recerca universitària a l’assoliment dels objectius 4 i 5 de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible que plantegen les Nacions Unides: ODS4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom; ODS5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.

Activitat R&I