Esteu aquí

Contacte
Enguix Grau, Begonya

El grup de recerca MEDUSA - Gèneres en transició: masculinitats, afectes, cossos i tecnociència reuneix investigadors que fem recerca en el camp dels gèneres, les masculinitats, els afectes, els cossos i la tecnociència. Té com a objectiu avançar en l’exploració d’aquests camps i les seves interseccions i en la reflexió crítica sobre aquests, des d’una perspectiva no essencialista i transicional d’acord amb les epistemologies feministes.

Considerem que el posthumanisme és un marc epistemològic útil per a explorar nous models conceptuals, heurístics i analítics que tinguin en compte teories no representacionals i que atenguin la productivitat de la intersecció entre els gèneres, els afectes, els cossos i la tecnociència, i els acoblaments en els quals estan immersos. Volem avançar en la recerca portant a terme estudis empírics que impulsin una nova mirada sobre els camps de recerca en què ens centrem. Volem fer recerca d’impacte compromesa amb el retorn a la societat, encarada a la transferència del coneixement. Adoptem una perspectiva interdisciplinària que inclou l’antropologia, la sociologia, la psicologia social i la filosofia.

Activitat R&I