Esteu aquí

Inici: 16/09/2016
Fi: 15/07/2017
Convocatòria
Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública 2015
La governança oberta planteja un seguit de reptes a l’administració pública, per als quals és necessari definir uns processos i procediments orientats a l’eficiència i eficàcia. Un d’aquests processos és la gestió de la informació (documents i dades estructurades) integrats en els sistemes d’informació, per tal d’assegurar l’accés a la informació que contingui dades fiables, íntegres, rellevants, complertes, interpretables i en format accessible. Per tant, accions específiques per assegurar la qualitat de la informació s’han d’incorporar a les accions que s’estan realitzant per a modernitzar-la. En aquest any, la publicació de la Llei 19/2014 de transparència i accés a la informació ha vingut acompanyada d’altres textos legislatius vinculats a la gestió de documents i informació, alguns d’ells de caire tècnic que a hores d’ara estant sent traslladats als contextos de cada departament. Gestionar coneixement en aquesta matèria, conèixer bones pràctiques, i sobre tot detectar riscos i dissenyar accions per a preveure’ls contribueix a l’eficàcia i l’eficiència de la gestió. Aquest projecte te com a objectiu conèixer com les diferents unitats administratives de la Generalitat de Catalunya s’estan preparant per aplicar les instruccions i guies en els processos quotidians de gestió de documents i d'informació per tal de facilitar l’accés dels ciutadans a la informació pública, saber com s’està duent a terme el control de qualitat de la informació, identificar indicadors d’avaluació, i analitzar tota la informació extreta amb els indicadors. Això facilita dur a terme una diagnosi que actuï com a base per al disseny d’accions de millora. Els resultats obtinguts vindran de l’anàlisi, diagnosi i subministrament d’informació. Aquesta informació és la base per a dissenyar accions com per exemple elaborar plans de gestió de riscos, aplicar accions preventives o correctives a les accions definides, formar comunitats de pràctica, dissenyar indicadors d’avaluació de la qualitat de les dades, o procediments homogenis, i evitar illes informacionals que porten a duplicitat de dades i esforços, i confusió en la qualitat de les dades. Per tant, els resultats del projecte tenen una alta aplicabilitat en els diferents contextos atès que els processos s’observaran de manera transversals orientats a facilitar l’accés a la informació en els termes senyalats per la legislació.