Esteu aquí

Inici: 01/03/2005
Fi: 31/03/2007
Partint del supòsit que la incorporació i l'ús de les eines telemàtiques en els diferents àmbits de la vida universitària és un fet, es vol centrar l'estudi en el grau d'implantació d'Internet i els diversos usos que la comunitat universitària en fa des de qualsevol dels àmbits del món acadèmic català. Es tracta, doncs, de portar a terme un estudi sobre l'ús d'Internet que tingui en compte els diferents usuaris que hi intervenen, els diversos estils i intensitats d'ús, les transformacions que ha impulsat en els hàbits d'estudi, docents i de recerca, i també la flexibilitat de les estructures acadèmiques i administratives per a incorporar Internet en el seu desenvolupament quotidià. En definitiva, es vol copsar el pes, l'extensió i la rellevància que la introducció d'Internet ha tingut en els processos de canvi que s'han esdevingut en el món universitari català. Des d'aquest punt de vista, el projecte s'organitza en quatre grans eixos: Ús d'internet Transformacions en els processos d'ensenyament-aprenentatge Pràctica i política del DURSI i el conjunt d'universitats catalanes en qüestions realcionades amb l'impuls i l'extensió de l'ús d'internet