Esteu aquí

Inici: 13/11/2007
Fi: 14/12/2007
Convocatòria
Estudis d'indicadors per a mesurar el retorn social de la recerca a Catalunya
L'objectiu bàsic d'aquest treball és realitzar un estudi preliminar per tal de proposar indicadors per avaluar el retorn social de la recerca a Catalunya. En primer lloc, construir una caracterització rigorosa i coherent del mateix concepte de retorn social. Això implica establir un model d'anàlisi que, segons el nostre punt de vista, ha d'oferir una segmentació de la realitat social en àmbits, segons les àrees socials on l'impacte de la recerca és previsiblement més important i, posteriorment, una delimitació dels aspectes específics a cada àmbit amb una determinada bateria d'indicadors per a cadascun. Aquests indicadors, per últim, han de ser analitzats i valorats segons la seva significativitat, precisió i operativitat.