Esteu aquí

Inici: 01/01/2013
Fi: 31/12/2016
Convocatòria
Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (IFNO 2012)
Aquest projecte té com a objectiu analitzar les sentències dictades pels jutges i tribunals en causes per delictes sexuals contra menors en l'àmbit de Catalunya així com els tipus delictius d'abús sexual, pornografia infantil, assetjament cibernètic de menors i altres relacionats amb la victimització sexual de menors d'edat, especialment en els aspectes modificats per la LO de 21 de juny de 2010 del Codi penal espanyol, i la seva aplicació jurisprudencial