Esteu aquí

Inici: 21/07/2009
Fi: 30/04/2014
Convocatòria
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya - Grups Emergents (SGR - 2008)
GADE pretén convertir-se en un grup de recerca de referència sobre l'anàlisi empírica dels usos de les TIC en l¿àmbit polític a Catalunya i a Espanya, especialment pel que fa als partits polítics, la participació política i el govern electrònic. En aquest sentit, les tres preguntes de recerca que justifiquen l¿activitat de GADE com a grup són: a) L¿organització i funcions dels partits polítics canvien amb l¿ús de les TIC? b) Canvien les formes de participació política dels ciutadans? c) Els nous canals d¿interacció i el nou marc jurídic derivat de la irrupció de les TIC canvien l¿estructura i/o les dinàmiques pròpies de les administracions públiques? L'activitat de recerca del grup es tradueix fonamentalment en la publicació acadèmica dels seus resultats i la seva presentació a congressos de referència.