Esteu aquí

Inici: 01/01/2014
Fi: 30/04/2017
Convocatòria
Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya - Grups Consolidats (SGR - GRC 2014)
Estudia el lligam entre cultura i societat, la producció social de subjectivitats i del sentit en el capitalisme contemporani, des del punt de vista de les emocions i les desigualtats en la manera com donem sentit i forma al món, parant especial atenció a la mediació del consum i la cultura popular, a les tecnologies de la informació i la comunicació i als desenvolupaments de les indústries culturals, tots ells àmbits clau en (les transformacions en) la producció de sentit contemporània. Durant els propers anys volem centrar la nostra recerca en l’impacte que el context de forta crisi econòmica i nacional està tenint en l’experiència i la disposició vers la desigualtat, el futur, la nació i la manera com ens vinculem als que ens envolten. Per fer-ho, treballem en dues línies de recerca complementàries: 1) emocions i experiència subjectiva en la societat de consum; i 2) desigualtats i diferències culturals.