Esteu aquí

Inici: 01/01/2010
Fi: 31/12/2010
Convocatòria
Ajuts destinats a universitats i centres de recerca per a la contractació de personal investigador novell per l'any 2010 (FI_Contracte)
Les institucions educatives d¿ensenyament superior estan experimentant tot un seguit de transformacions derivades de l¿impacte accelerat i continu de les noves tecnologies (NNTT) que ha donat lloc a l¿expansió d¿entorns d¿aprenentatge que fan ús de diverses eines 2.0 existents a la Web Social. La propagació d¿aquests nous instruments educatius, entre els quals es troben els blocs (weblocs o bitàcores) ens condueix cap a la necessitat d¿assolir una finalitat que ens permeti identificar i clarificar experiències d¿ús de les diferents tipologies d¿edublocs desenvolupades durant els processos d¿instrucció i aprenentatge dins de l¿àmbit universitari espanyol. La finalitat exposada es veu concretada a partir de la determinació dels següents objectius: 1. Conèixer la tipologia d¿ús d¿edublocs de la qual es fa servir el professorat universitari a les seves pràctiques educatives. 2. Identificar els processos de planificació i aplicació que desenvolupen els docents que es serveixen d¿algun tipus d¿edublocs en el moment d¿impartir la seva assignatura. 3. Determinar el grau de satisfacció i eficàcia que presenten aquestes eines pels professors que decideixen aplicar els blocs com instruments metodològics 2.0.