Esteu aquí

Inici: 01/05/2004
Fi: 30/04/2005
Convocatòria
Suport a determinades activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional
Organització del Seminari Internacional en el marc de la Càtedra UNESCO d'e-learning sota el títol "Liderar la universitat en la societat del coneixement".