Esteu aquí

Contacte
transfer_ari@uoc.edu

SpeakApps representa una solució innovadora per a l’ensenyament d’idiomes amb eines i materials en línia dissenyats específicament perquè els estudiants d’idiomes puguin practicar i millorar les competències orals en l’aprenentatge d’una llengua. SpeakApps consta de quatre eines:

 • Langblog: audioblog/videoblog pensat per a l’aprenentatge amb activitats orals. 
 • Tandem: eina que permet als estudiants realitzar activitats per parelles que fomentin la pràctica oral. Distribueix materials en temps real per a potenciar la interacció entre els estudiants.
 • Videochat: eina que permet fer sessions de videoconferència amb fins a sis persones, que facilita als estudiants organitzar i enregistrar sessions sense la presència del professor i permet al professor escoltar i avaluar les intervencions individuals de cada participant.
 • Open Educational Resources (OER): eina de creació i edició d’activitats i materials per a l’ensenyament d’idiomes en línia que inclou un repositori de materials amb llicència Creative Commons.

Les eines poden integrar-se fàcilment en qualsevol plataforma educativa compatible amb l’estàndard LTI d’IMS Global.

A més, la comunitat de SpeakApps, dirigida a professors de llengües, desenvolupadors de tecnologies d’aprenentatge i tot tipus d’institucions relacionades amb l’ensenyament de llengües, promou la contribució i l’intercanvi de continguts, serveis i pedagogies per a l’ensenyament de llengües.

 

SpeakApps s’adreça especialment a entitats del sector educatiu dedicades a l’ensenyament de llengües, com escoles i centres d’ensenyament d’idiomes, universitats i centres d’educació a distància que imparteixen idiomes.

SpeakApps permet dur a terme activitats per a la pràctica oral d’una llengua en línia, que tradicionalment s’han realitzat presencialment: alumnes i professors poden interactuar de manera flexible, fàcil i intuïtiva, simplificant les interfícies i unificant formats. Això millora l’experiència educativa, ja que centra els esforços en l’aprenentatge i evita la dispersió en l’ús de la tecnologia. 

S’ha comprovat que amb l’ús de SpeakApps:

 • Els alumnes augmenten el sentiment de pertinença de grup, tenen més motivació i s’incrementa la qualitat de l’aprenentatge d’habilitats de la parla.
 • Els professors disposen d’eines i recursos més potents per a promoure i avaluar la pràctica oral de llengües entre els alumnes.

SpeakApps ha estat guardonat amb la medalla de plata a la convocatòria dels premis Learning Impact 2014, organitzats per l’IMS Global Learning Consortium, una entitat sense ànim de lucre que vol impulsar el creixement i l’impacte de les tecnologies d’aprenentatge en l’ensenyament superior.

 

SpeakApps està inicialment pensat per a l’ensenyament de llengües a distància, però també es pot fer servir com a reforç de la pràctica oral en models presencials o mixtos. La UOC ofereix una sèrie de serveis perquè les entitats interessades puguin treure el màxim profit de SpeakApps:

 • Servei d’integració en la plataforma educativa de l’entitat.
 • Servei SAAS (accés a les eines al núvol en cas de no disposar de plataforma educativa).
 • Suport tècnic (per a problemes en la instal·lació, per a manteniment, etc.).
 • Suport pedagògic (adaptació d’activitats a ensenyament en línia).
 • Formació (eines SpeakApps, ensenyament virtual, etc.).
   

L’Escola de Llengües de la UOC utilitza les eines en els cursos d’idiomes que ofereix, on més de vuit mil alumnes per semestre fan servir SpeakApps.

Galeria Multimèdia