Esteu aquí

Contacte
transfer_ari@uoc.edu

eLearnCOURT és un entorn virtual multiidioma per a la formació pràctica de les diferents modalitats de resolució de conflictes. El seu objectiu és l’aprenentatge d’habilitats relacionades amb la mediació i l’arbitratge. 

Aquesta eina integra diferents espais de treball en línia, tant síncrons com asíncrons, on es porta a terme un pràcticum en el qual els estudiants, organitzats en equips, assumeixen els rols de reclamants, reclamats, mediadors, conciliadors i àrbitres, respectivament, i resolen un cas real.

El pràcticum d’eLearnCOURT consisteix en la resolució d’un cas real mitjançant la simulació en línia d’un procés de resolució de conflictes, que assegura l’adquisició de competències professionals imprescindibles en aquest àmbit. eLearnCOURT aconsegueix que els estudiants:

  • Posin en pràctica les tècniques de negociació, mediació, conciliació i arbitratge. 
  • Abordin la resolució d’un cas real sobre la base del seu criteri. 
  • Adquireixin habilitats i destreses en la conducció d’un litigi. 
  • Desenvolupin habilitats de treball en equip i coordinació d’esforços. 
  • Millorin les seves competències amb la resolució amistosa dels conflictes.

eLearnCOURT és una eina pensada per a entitats dedicades a l’educació superior que imparteixin formacions en l’àmbit de la mediació i la resolució de conflictes.

Ofereix als alumnes la possibilitat d’experimentar un cas pràctic real de resolució de conflictes, tal com trobaran en la seva carrera professional.

És una eina multiidioma i multiplataforma.

Gràcies a la seva flexibilitat, s’adapta a nombroses realitats educatives. K6

eLearnCOURT és una eina particularment idònia per a la realització de cursos de postgrau amb continguts relacionats amb la mediació i l’arbitratge, màsters de resolució de conflictes en línia (RCL), cursos d’actualització i formació contínua dels experts.

Els clients potencials d’eLearnCOURT són:

• Centres de formació privada i pública en mediació i arbitratge.

• Col·legis d’advocats. 

• Associacions i entitats d’experts en mediació, conciliació i arbitratge. 

• Universitats i escoles universitàries que vulguin introduir en el seu portafoli estudis de mediació i arbitratge o que vulguin estendre’ls a la pràctica en línia. 

Galeria Multimèdia