Esteu aquí

Contacte
transfer_ari@uoc.edu

Eina per a l’ensenyament a distància de les competències d’electrònica analògica bàsica. Comprèn una placa d’instrumentació electrònica amb connectivitat a un PC i un programari associat per a la seva gestió. Lab@Home permet que l’estudiant aprengui, de manera pràctica, el disseny i muntatge de circuits electrònics i la utilització dels aparells de generació de senyals propis d’un laboratori d’electrònica, amb els quals podrà alimentar els circuits i prendre mesures amb un multímetre i un oscil·loscopi.

La present solució es dirigeix al sector de l’educació. Està pensat per als centres d’ensenyament que imparteixin continguts d’electrònica analògica i digital.

Aquesta solució constitueix un laboratori d’electrònica analògica portàtil i de baix cost. Per tant, es pot aplicar a l’aprenentatge en línia de les competències d’electrònica bàsica (disseny i muntatge de circuits electrònics i utilització d’aparells de generació de senyals i mesurament propis d’un laboratori) que s’adquireixen en l’ensenyament presencial. 

A més, la seva autonomia aporta a la formació presencial la possibilitat d’optimitzar el temps de pràctica al laboratori, la qual cosa permet que l’ensenyament pugui adequar-se als diferents ritmes d’aprenentatge dels estudiants.

 

Aquesta solució està protegida mitjançant el model d’utilitat espanyol ES1077336. Té per títol: «Sistema de montaje y medición de circuitos electrónicos».

Entre els clients d’aquesta eina hi ha centres d’educació de diversos tipus: centres de formació professional, centres d’educació secundària i universitats.

Galeria Multimèdia