Esteu aquí

Contacte:
transfer_ari@uoc.edu
Mercat Objectiu
Aquesta patent està adreçada al sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. Els tipus d’empresa en què es pot utilitzar són: - Proveïdors de tecnologia per al sector audiovisual. - Radiodifusió.
Possibles aplicacions
Anàlisi de mitjans - Mesures d’audiència i control d’emissions. - Mesura d’efectivitat de campanyes. - Anàlisi del consumidor en transmissions, vídeo segons demanda o fins i tot distribució a internet. Publicitat televisiva - Connexió d’emissions televisives amb aplicacions mòbils per a augmentar la participació de l’espectador. - Sincronització d’anuncis en temps real en segones pantalles quan un programa o anunci s’està emetent. Seguretat digital - Gestió de drets digitals per a vídeo o música segons demanda. - Una capa més de seguretat per a detectar falsificacions i pirateria. - Autenticació i confirmació de contingut original.

Nou sistema de marcatge d’àudio per a publicitat i protecció de continguts. Una eina eficaç per a protegir, sincronitzar i controlar el contingut emès, que millora la seguretat, la participació del client i l’anàlisi.

 

Una marca d’aigua d’àudio és una seqüència de bits incrustats en un senyal d’àudio transmès (televisió, ràdio o internet). Són imperceptibles per als sentits humans i només poden ser detectats per dispositius com ara telèfons intel·ligents o tauletes. Una marca d’aigua conté identificadors únics tant de la part d’àudio d’on s’ha extret la marca com de la font de distribució en què es pot acreditar el contingut.

La solució que hem trobat té dos aspectes innovadors: primer, l’ús del domini de Fourier, i segon, l’ús del domini de temps i de freqüència durant la incrustació.

El nostre sistema té els avantatges següents:

  1. Recuperació en temps real de marques d’aigua incrustades fins i tot a distàncies superiors a sis metres del transmissor d’àudio (altres aplicacions d’última generació només poden recuperar fins a una distància d’1,5 metres).
  2. Alta fidelitat i recuperació eficaç fins i tot en condicions adverses, que permeten superar les distorsions de transmissió i el soroll de fons.
  3. Una millor sincronització de temps entre emissor i receptor, de manera que el contingut ocult arriba a l’objectiu en el temps previst.
  4. Alta capacitat (més de 1.000 bits per segon).
  5. No cal accés a internet perquè els usuaris executin el sistema.

Oferta tecnològica - AudioWatermarking System 

 

Amb el suport d’ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l’Empresa  (Generalitat de Catalunya)  

Galeria Multimèdia