Esteu aquí

Contacte
Viñas Bardolet, Clara
ORCID: 
0000-0002-6689-3281

L'activitat R+D+I de la investigadora Clara Viñas Bardolet se centra en l’anàlisi transversal dels determinants i els resultats dels usos de les TIC i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement sobre les persones i les organitzacions.

A partir de l'establiment de les TIC com a tecnologies d'utilitat general i de la seva relació simbiòtica amb els fluxos d'informació, comunicació i coneixement, la intenció és desenvolupar una anàlisi transversal (tant des de la perspectiva de l'objecte material com des de la perspectiva de l'objecte formal) d'algunes dimensions, encara poc investigades al nostre entorn immediat, del procés de construcció de l'economia i la societat del coneixement.

Tot i que ja s'acumulen diverses experiències d'investigació que, des de diferents àmbits disciplinaris, han treballat aquest focus d'anàlisi encara hi ha pocs equips d'investigació que abordin l'anàlisi multidisciplinària d'alguns dels conjunts de determinants i de repercussions que la irrupció de les TIC, i dels processos de co-innovació que hi estan vinculats, generen a l'àmbit personal, econòmic, i social. La proposta és doncs, una anàlisi sistèmica, però a l'hora específica, dinàmica i relacional, sobre:

a) les relacions de complementarietat que expliquen els usos de les TIC, i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement, per part de les persones i les organitzacions; i

b) el conjunt de determinants (tecnològics i no tecnològics) que expliquen els resultats dels usos personals i organitzatius de les TIC i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement.

És membre del grup d'R+D+I i2TIC, (Investigació Interdisciplinària sobre les TIC) de la UOC.

Activitat R&I

Assesoria, consultoria i altres serveis